Czym jest ASF ?

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych włączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie rzeczne. ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania. Chorobę wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (Asfivirus – ASFV). Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką i niską temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie, zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%. Część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami. W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią na obszarze trzech powiatów – sokólskiego, białostockiego i hajnowskiego w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także na wschodnie części województwa mazowieckiego i północne części lubelskiego. Obecnie w Polsce oraz krajach sąsiadujących, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina stwierdza się występowanie ASF w populacji wolno żyjących dzików, ale również w gospodarstwach z przyzagrodową hodowlą świń i gospodarstwach komercyjnych. Dotychczas w Polsce stwierdzono ponad 2136 przypadków ASF u dzików oraz 112 ognisk u świń. W krajach nadbałtyckich dotkniętych problemem ASF dotychczas zanotowano zbliżoną liczbę ognisk u świń, jednakże zidentyfikowano kilkakrotnie większą liczbę zakażonych wirusem ASFV dzików. Liczba przypadków u dzików wzrasta w sposób ciągły. W związku z potencjalnym zagrożeniem szerzenia się ASFV wiele innych państw, włączając Niemcy czy Finlandię, prowadzi masowy odstrzał dzików w celu zmniejszenia ich populacji....

Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami. Hodowcy: Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza: nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego; nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego; zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich; zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki; ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt; zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej; nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.; nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

Preparaty dla Inspekcji Weterynaryjnej, myśliwych, rolników :

 

 Preparaty myjące i dezynfekujące:

AEROSEPT - preparat dezynfekujący Alkoholowy preparat dezynfekujący przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Ma szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Wykazuje natychmiastowy efekt biobójczy.

Virkon S Jest uniwersalnym środkiem do dezynfekcji i wielu hodowców uważa Virkon za najlepszy i najskuteczniejszy preparat do dezynfekcji. Virkon w zalecanych stężeniach działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie dokładnej i skutecznej dezynfekcji. Może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiegać zakażeniom i szerzeniu się chorób bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oraz w celu opanowania zakażeń. Może być stosowany w ogniskach chorób zakaźnych – m.in. pryszczycy, ptasiej grypy, ASF,koronawrusie. Działanie wirusobójcze Virkonu w stosunku do wszystkich rodzin wirusów, nawet tych szczególnie opornych na dezynfekcję, zostało potwierdzone wieloma badaniami, również w Polsce. Dzięki temu Virkon został wykorzystany do bioasekuracji przeciw zakażeniom takimi patogenami jak:koronawirus, wirus SARS, wirus nowej odmiany grypy A/H1N1, wirus Ebola – jeden z najgroźniejszych wirusów, wobec którego Virkon ma działanie neutralizujące także w płynach ustrojowych. VIRKON jest środkiem dezynfekująco-myjącym o szerokim zastosowaniu, zalecanym do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, powierzchni, narzędzi, powietrza, butów. Może być stosowany zarówno do szybkiego odkażania małych powierzchni, mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców itp., jak i dużych powierzchni, również w sytuacjach niebezpiecznych, np. gdy dojdzie do wylania się płynów ustrojowych. Preparat ze względu na dobrą tolerancję materiałową wykorzystywany jest do dezynfekcji sprzętów wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Virkon znalazł zastosowanie w bioasekuracji w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle spożywczym, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, handlu, gastronomii, obiektach sportowych, na statkach, w samolotach, w hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz placówkach użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, sanatoria), stacjach krwiodawstwa, oraz przez producentów szczepionek i przemysł farmaceutyczny. VIRKON stosowany jest także w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w ubojniach, a nawet w gospodarstwach domowych. Największą zaletą Virkonu jest jego uniwersalność, którą poświadcza szerokie działanie i zastosowanie oraz bezpieczeństwo dla użytkownika podczas prawidłowego stosowania. Podczas stosowania Virkonu zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, w tym odzieży jednorazowego użytku. Virkon najlepiej stosować na powierzchnie wstępnie oczyszczone i umyte, zarówno do przeprowadzenia dezynfekcji profilaktycznej, jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. Virkon możemy nanosić na odkażane powierzchnie poprzez mycie, wycieranie, oprysk lub drobnokroplisty oprysk z użyciem aparatów...

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych i nieotoczkowych takich jak m.in.ASF, HIV, HBV, HCV, Rota wirus,koronawirus. Przebadany dermatologicznie.

VIRKON S