PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS-923 V FFP2 NR D/10 szt.

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS-923 V FFP2 NR D/10 szt.

Półmaska spełnia wymogi europejskiej normy zharmonizowanej EN 149:2001 + A1:2009 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – „Wymagania, badanie, znakowanie”. Półmaska spełnia wymogi dyrektywy 89/686/EWG przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Cena dotyczy opakowania 10 szt.

45,00 zł 54,00 zł -9,00 zł
Produkt dostępny w czasie
DOSTĘPNY

Opis

Skład: włókniny osłonowe, włóknina sztywnikowa, włóknina konstrukcyjna, zapinki, taśmy nagłowia, zacisk nosowy,
             uszczelka nosowa , zawór wydechowy.

Przeciwwskazania:
Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par, gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed cząstkami materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.

Szczegóły produktu

PRODUKTY POWIĄZANE